Spinal Cerrahi Yaz Okulu

28 Haziran - 1 Temmuz 2007
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu
Samsun

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.