İstanbul Spinal Cerrahi Günleri

13 Haziran 2007
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İstanbul Toplantıları
Oksipitoservikal Fiksasyon Teknikleri, Dr.Alper Özkan
18:00-20:30 Sonomed Plaza, Kadıköy, İstanbul