İstanbul Nöroşirürji Günleri

29 Mayıs 2007 
Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Toplantıları
Nöroşirürjide Malpraktis ve Hukuk, Dr.Fatih Mahmutoğlu, Dr.Haluk İnce, Dr.Halil Ak
19:00-21:00 The Marmara Oteli, İstanbul