Anadolu Sağlık Vakfı Spinal Cerrahi Sempozyumu

ANADOLU SAĞLIK VAKFI SPİNAL CERRAHİ SEMPOZYUMU
25 MAYIS 2007 GEBZE
Düzenleyen: Dr. Şükrü Çağlar, Dr. Hikmet Uluğ
09.30-10.00 AÇILIŞ KONUŞMASI
I. OTURUM Moderatör: Dr.MURAT HANCI
10.00-10.45 Dr. ZİYA GÖKASLAN, "RECENT ADVANCES IN SPINAL SURGERY"
10.45-11.00 TARTIŞMA
11.00-11.30 Dr. MEHMET ZİLELİ "SAKRAL TÜMÖRLER"
11.30-11.45 TARTIŞMA
11.45-12.00 KAHVE ARASI
II. OTURUM Moderatör: ALİ ARSLANTAŞ
12.00-12.20 Dr. ŞÜKRÜ ÇAĞLAR, "OKSİPİTOSERVİKAL PATOLOJİLERE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR"
12.20-12.30 TARTIŞMA
12.30-12.50 Dr.SAİT NADERİ, "SERVİKAL ARTHROPLASTİ"
12.50-13.00 TARTIŞMA
13.00-14.10 ÖĞLE YEMEĞİ
III. OTURUM  
14.10-14.30 Dr. SELÇUK PALOĞLU, "BAŞARISIZ BEL CERRAHİSİ SENDROMUNDA TEDAVİ ALGORİTMALARI"
14.30- 14.40 TARTIŞMA
14.40-15.00 Dr. FAHİR ÖZER, "LOMBER DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI"
15.00-15.10 TARTIŞMA
15.10-15.30 KAHVE ARASI
IV. OTURUM  
15.30-15.50 Dr. KEMAL KOÇ, "PRİMER VERTEBRA TÜMÖRLERİ"
15.50-16.00 TARTIŞMA
16.00-16.20 Dr. HAKAN CANER-AYHAN ATTAR, "VERTEBRA TÜMÖRLERİNDE KİFOPLASTİ"
16.20-16.30 TARTIŞMA
16.30-16.50 Dr. HİKMET ULUĞ, "SPİNAL TÜMÖRLERDE RADYOŞİRÜRJİ"
16.50-17.00 TARTIŞMA