İzmir Spinal Cerrahi Günleri

25 Mayıs 2007
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İzmir Toplantıları
Bel Ağrısında Tanı, Dr. Yusuf Duran
18:00-20:00, Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir