Görüntüleme Yöntemlerindeki Gelişmeler ve Nöroşirürjide Kullanım Alanları

3 Mayıs 2007
Dr.Gazanfer Ekinci, Dr.Feyyaz Baltacıoğlu, Dr.İlhan Elmacı
Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Toplantıları
19:00-21:00 The Marmara Oteli, İstanbul