Skolyozda Tedavi Algoritması

27 Nisan 2007
Dr. Can Koşay
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İzmir Toplantıları
18:00-20:00, Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir