Spastisite ve Tedavisi

12 Nisan 2007
Dr. Yusuf Erşahin, Dr. Simin Hepgüler
Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Toplantıları
18:00-20:00, Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir