Torakolomber Anterior Yaklaşımlar

11 Nisan.2007
Dr.Erkan Kaptanoğlu
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İstanbul Toplantıları
18:00-20:30 Sonomed Plaza, Kadıköy, İstanbul