Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Kursu

Saat
06.04.2007
08:15-08:30 Açılış konuşmaları
  Yerel Düzenleyici: Dr. Celal Bağdatoğlu
  Eğitim Komitesi Başkanı: Dr. Mehmet Selçuki
  Grup Başkanı: Dr. Yusuf Erşahin
  MÜTF N. ABD Başkanı: Dr. Turgut Köksel
  MÜTF Dekanı: Dr. Güliz İkizoğlu
  Mersin Üniversitesi Rektörü: Dr. Süha Aydın
   
08:30-10:30 1.Oturum Başkanları: Saffet Mutluer, Adnan Dağçınar
08.30-09.00 Spinal ve kranial disrafizmlere genel bakış. Suat Öktem
09.00-09.30 Omurilik embriyolojik gelişimi. Çağatay Önal
09.30-10.00 Açık ve kapalı disrafizmlerin patolojik embriyolojisi. Saffet Mutluer
10.00-10.30  Açık spinal disrafizm – myelomeningosel. Kemali Baykaner
10.30-11.00  Ara
  2. Oturum Başkanı: Kemali Baykaner
11.00-11.30  5.Chiari malformasyonları. Yusuf Erşahin
11.30-12.00  Panel
12.00-14.00 Yemek
14.00-16.00 3. Oturum başkanları: Nejat Akalan, Tufan Hiçdönmez
14.00-14.30 Gergin omurilik sendromu. Mehmet Selçuki
14.30-15.00 Lipomyelomeningosel. Adnan Dağçınar
15.00-15.30 Ayrık omurilik sendromu. Yusuf Erşahin
15.30-16.00 Kranial ve spinal dermal sinus.Mehmet Selçuki
16.00-16.30 Ara
16.30-17.00 Panel
17.00-17.30 Olgu sunumu
17.30-18.00 Olgu sunumu
18.00-20.00 PNG GRUP TOPLANTISI

       

 

  07.04.2007
08:30-10:30 4. Oturum başkanları: Mehmet Selçuki, Suat Öktem
08.30-09.00 Hidrosefali – genel bakış. Yusuf Erşahin
09.00-09.30 BOS fizyolojisi. Celal Bağdatoğlu
09.30-10.00 Etyoloji ve sınıflama. Tufan Hiçdönmez
10.00-10.30  Hidrosefali, klinik ve tedavi endikasyonları. Ağahan Ünlü
10.30-11.00  Ara
11:00-12:00 5. Oturum Başkanları: Yusuf Erşahin, Volkan Etuş  
11.00-11.30  Shunt sistemleri. Suat Öktem
11.30-12.00  Shunt cerrahisi. Kemali Baykaner
12.00-14.00 Yemek
14.00-16.00 6. Oturum Başkanları: Yusuf Erşahin, Saim Kazan
14.00-14.30 Mekanik shunt komplikasyonları. Saim Kazan
14.30-15.00 Dinamik shunt komplikasyonları. Kaya Aksoy
15.00-15.30 Endoskopik tedavi. Volkan Etuş
15.30-16.00 Multiloküle hidrosefali ve shunt disfonksiyonunda ETV. Nejat Akalan
16.00-16.30 Ara
16.30-17.00 Panel
17.00-17.30 Olgu sunumu
17.30-18.00 Olgu sunumu
18.00-20.00 Gala yemeği

     

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.