Spinal Vasküler Malformasyonlar

29 Mart 2007
Dr. Mehmet Yaşar Kaynar, Dr. Murat Hancı, Dr. Civan Işlak
Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Toplantıları, 19:00-21:00 The Marmara Oteli, İstanbul