Türk Nöroşirürji Derneği 1. Yeterlik Genel Kurulu

Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) tüzüğüne göre 24 Mart 2007 tarihinde Kuşadası-Aydın’da yapılacak olan 1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Genel Kuruluna;
• Halen Öğretim ve Eğitim kadrosunda bulunan ve Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmış olan
Profesör, Doçent, Klinik Şefi ve Klinik Şef Yardımcıları,
• 19 Kasım 2006 tarihinde yapılan ilk Türk Nöroşirürji Yeterlik Yazılı Sınavı’nda başarılı olan
Nöroşirürji Uzmanları katılabilecekler ve kurulun bundan sonraki çalışmalarına katkıda
bulunacaklardır.
Gündem:

1-Kurucu grubun bugüne dek çalışmalarının özetlenmesi: Başkan: Dr.Ender Korfalı
2-Birinci Yazılı Sınav sonuçları ile ilgili bilgi verilmesi
3-Sözlü Sınav ile ilgili bilgi verilmesi
4-Eğitim veren kurumlara yeterlik verilmesi ile ilgili bilgi verilmesi
5-Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) Tüzüğünün maddelerinin görüşülmesi ve oylanması
6-Yeterlik Kurulu organlarının (Yönetim Kurulu, Sınav Komitesi, Denetleme Kurulu, Eşyetkilendirme:
Akreditasyon Kurulu) seçimi
Yeterlik Genel Kurulu’na aynı gün öğleden önce Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Kurulu
3. Eğitim Kurultay’ına katılmış olan Kurultay doğal üyelerinden “Yeterlik belgesine” sahip olanlar
ücretsiz katılabileceklerdir.
Yeterlik belgesine sahip diğer üyeler konaklama yaptıkları taktirde aşağıdaki ücretlerle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Konaklamasız katılımcılar için kayıt ücreti istenmeyecektir.

Kayıt Bilgileri:
Konaklamalı kayıt ücreti: 250 YTL
(Pine Bay Otel’de 23 ve 24 Mart 2007 günleri konaklama, sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemekleri, kahve ikramlarını içermektedir)
Genel Kurula katılmak isteyen üyelerin kayıt ücretini yatırdığına dair banka makbuzunu 15 Mart
2007 tarihine kadar Türk Nöroşirürji Derneği’ne göndermeleri gerekmektedir.

Yazışma Adresi
Türk Nöroşirürji Derneği
Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-ANKARA
Tel : +90 312 212 64 08
Gsm: 0.532 502 70 92
Faks: +90 312 215 46 26

Türk Nöroşirürji Derneği
İktisadi İşletme Hesabı
Yapı Kredi Bankası Bahçelievler Şubesi
Şube Kodu: 191-7 Hesap No: 1031524-2