Omurilik Yaralanmasında Tedavi

23 Mart 2007
Dr. Ercan Özer
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İzmir Toplantıları
18:00-20:00, Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir