Temel Eğitim Kursu ve Öğretim ve Eğitim Kurulu Kurultayı

20-24 Mart 2007
Kuşadası

PROGRAM

20 Mart Salı Giriş ve kayıt

21 Mart Çarşamba

08:00-08:30 AÇILIŞ
08:30-09:00 İntrakranial Vasküler Anatomi ve Embriyoloji: Dr. Sebahattin Hacıyakupoğlu
09:00-09:30 Subaraknoid Kanama Fizyopatolojisi: Dr. Hakan Caner
09:30-10:00 Vazospazm Sorunu: Dr. Talat Kırış
10:00-10:30 ARA
10:30-11:00 Anevrizmal Subaraknoid Kanamaya Preoperatif Yaklaşım: Dr. Murad Bavbek
11:00-11:30 Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi: Dr. Civan Işlak
11:30-12:00 Serebral Revaskülarizasyon: Dr. Nihat Egemen
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMA
13:30-14:20 Komplike Anevrizmaların Tedavisi: Dr. Nihat Egemen, Dr. Talat Kırış
14:25-15:15 Kanamamış Anevrizmalar: Dr. Nurcan Özdamar, Dr. Servet İnci
15:20-16:10 SAK Komplikasyonları ve Tedavisi: Dr. Ziya Akar, Dr. Hakan Caner
16:15-17:05 Non-Anevrizmal SAK'a Yaklaşım: Dr. Nur Altınörs, Dr. Nuri Arda
17:10-18:00 Serebral Venöz Trombusa Yaklaşım: Dr. Tansu Mertol, Dr. Kürşat Kutluk

22 Mart Perşembe

08:30-09:00 AVM'lerin Cerrahi Tedavisi: Dr. Servet İnci
09:00-09:30 AVM'lerde Endovasküler Tedavi: Dr. Civan Işlak
09:30-10:00 AVM'lerde Gamma-Knife Tedavisi: Dr. Gökhan Kurt
10:00-10:30 ARA
10:30-11:00 Pediatrik Vasküler Patolojiler: Dr. Nejat Akalan
11:00-11:30 Anterior Sirkülasyon Anevrizmaları: Cerrahi Yaklaşım,
Uzun Dönem Sonuçları: Dr. Nurcan Özdamar
11:30-12:00 Posterior Sirkülasyon Anevrizmaları: Cerrahi Yaklaşım,
Uzun Dönem Sonuçları: Dr. Ziya Akar
ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMA
14:00-14:50 AVM'lere Multidisipliner Yaklaşım: Dr. Civan Işlak, Dr. Gökhan Kurt
15:00-15:50 Tıkayıcı Serebral Patolojiler: Dr. Ali Oğuz Taşçıoğlu, Dr. Kürşat Kutluk
16:00-16:50 İntrakranial Cerrahide Hemostaz: Dr. M.Yaşar Kaynar, Dr. Nejat Akalan
17:00-17:50 Spontan İntraserebral Hematomların Tedavisi:
Dr. Murad Bavbek, Dr. Sebahattin Hacıyakupoğlu
GALA YEMEĞİ

23 Mart Cuma

08:30-09:00 İntra/Ekstrakranial Tıkayıcı Damar Hastalığı: Dr. Ali Oğuz Taşçıoğlu
09:00-09:30 Dural AVM'ler Dr. Nuri Arda
09:30-10:00 Karotiko-Kavernöz Fistüller: Dr. Mehmet Yaşar Kaynar
10:00-10:30 ARA
10:30-11:00 Spontan İntraserebral Hematomlar: Dr. Nur Altınörs
11:00-11:30 Kavernöz Malformasyonlar: Dr. İzzet Övül
11:30-12:00 İntrakranial Vasküler Patolojilerde Görüntüleme: Dr. Nilgün Yünten
12:00- ÖĞLE YEMEĞİ VE AYRILIŞ