Gamma Knife - Cyber Knife

8 Mart 2007
Dr. Gökhan Kurt, Dr. Hikmet Uluğ
Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Toplantıları, 18:00-20:00, Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir