Periferik Sinir Travması

23 Şubat 2007
Dr. Ahmet Şükrü Umur
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İzmir Toplantıları
18:00-20:00, Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir