Limbik ve Paralimbik Bölge Tümörleri

22 Şubat 2007
Dr.Çiçek Bayındır, Dr.Uğur Türe, Dr.Nil Molinas Mandel
Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Toplantıları,
19:00-21:00 The Marmara Oteli, İstanbul