Lomber Dar Kanal

26 Ocak 2007
Dr. Varol Aydın
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İzmir Toplantıları
18:00-20:00, Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir