Kök Hücre ve Nöroşirürjide Uygulamaları

11 Ocak 2007
Dr.Ayhan Attar, Dr.Tayfun Dalbastı
Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Toplantıları, 18:00-20:00, Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu
İzmir