Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İzmir Toplantıları

Kemik greftler ve greft yerine geçen materyaller  Dr. Erhan Sesli
22 Aralık 2006 18:00-20:00
Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir