Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Toplantıları

Servikal Disk Hernileri: Güncel cerrahi yaklaşımlar ve modelleri Dr.Osman Niyazi Akın, Dr.Yunus Aydın, Dr.Mehmet Zileli
30 Kasım 2006 19:00-21:00
The Marmara Oteli, İstanbul