Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İzmir Toplantıları

Omurgada hareketi koruyucu cerrahi. Dr. Erdal Coşkun
24 Kasım 2006 18:00-20:00
Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir