Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Toplantıları

Hipofiz tümörleri: ne zaman cerrahi Dr. Nezih Oktar, Dr. Füsun Saygılı
9 Kasım 2006 18:00-20:00
Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir