Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İstanbul Toplantıları

Spinal cerrahi uygulamalarında yeni sağlık politikası Dr.Sami Türkoğlu
08.Kasım.2006  18:00-20:30
Sonomed Plaza, Kadıköy, İstanbul