Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sempozyumu

2-5 Kasım 2006
Spinal ve Periferik Sinir Travmaları: Olgu Çözümlemeleri Antalya
http://spineturk.org/antalya/