Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İzmir Toplantıları

Gergin omurilik ve omurga deformitesi Dr. Hamit Selim Karabekir
20 Ekim 2006 - 18:00-20:00
Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir