Türk Nöroşirürji Derneği İzmir Toplantıları

Dermal sinüs traktusu Dr. Mehmet Selçuki
12 Ekim 2006 - 18:00-20:00
Ege Nöroşirürji Erdem Tunçbay Salonu, İzmir