Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu İstanbul Toplantıları

Spinal görüntülemede yenilikleri Dr.Tahsin Güneysu, Dr.Semih Aytaçlar
11.Ekim.2006 - 18:00-20:30
Sonomed Plaza, Kadıköy, İstanbul