Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ögretim ve Egitim Grubu Sempozyumu

29 Eylül - 2 Ekim 2005
Spinal Cerrahide Güncel Kavramlar"
www.spineturk.org