Türk Nörosirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yaz Okulu

7-10 Temmuz 2005,
"Spinal Temel Bilimler Yaz Okulu"
Gümüldür, Izmir 
www.spineturk.org