Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu

Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu 25-27 Kasım 2011 tarihleri arasında Pine Bay Hotel, Kuşadası - Aydın'da gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
Başvuru formu için tıklayınız.