Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri / TNDer-Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu Temel Araştırma Kursu