TNDer Çukurova Spinal Günleri Toplantısı

16 EKİM 2014 TARİHLİ TNDer ÇUKUROVA SPİNAL GÜNLERİ TOPLANTISI

OTURUM BAŞKANI
Prof.Dr. Celal BAĞDATOĞLU (Mersin Üniversitesi Tıp Fak.)
Prof.Dr. Tahsin ERMAN (Çukurova Üniversitesi Tıp Fak.)

Lomber dar kanalın fizyopatolojisi ve radyolojisi Dr.Melih Çekinmez
Başkent Üniversitesi-Adana
Lomber dar kanalda klinik ve konservatif tedavi Dr. Kerem Mazhar Özsoy
Çukurova Üniversitesi
Skolyozun eşlik etmediği lomber dar kanalda  cerrahi tedavi yaklaşımları Dr. Ahmet Dağtekin
Mersin Üniversitesi
Dejeneratif  lomber skolyozda cerrahi yaklaşım Dr. Yurdal Gezercan
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hast
OLGU SUNUMLARI -Dr. Ali İhsan Öktem
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hast
-Dr. Nuri Eralp Çetinalp
Çukurova Üniversitesi
-Dr. Kadir Tufan
Başkent Üniversitesi-Adana

TOPLANTI YERİ: PARK ZİRVE TOPLANTI SALONU- SAAT: 19:00   
YEMEK: ONBAŞILAR REST-PARK ZİRVE- SAAT: 20:00

Olgu sunumu göndermek veya kendi olgularının konuşulmasını isteyen arkadaşlarımızın vakalarının sunumlarını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Dr.Tahsin Erman’a e-mail ile (drtahsinerman@gmail.com) göndermeleri rica olunur.