3. Çukurova Spinal Günleri Toplantısı

3. ÇUKUROVA SPİNAL GÜNLERİ TOPLANTISI

OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Metin TUNA (Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. )
Dr. Ali İhsan ÖKTEN (Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

OMURGANIN CERRAHİ ENFEKSİYONLARINA YAKLAŞIM Dr. SEDAT DALBAYRAK
TND. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı
OLGU SUNUMLARI Dr. Ali Arslan-Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hast
Dr. Derya Karataş-Mersin Üniversitesi
Dr. Özgür Kardeş-Başkent Üniversitesi


TOPLANTI YERİ VE YEMEK
ÇUKUROVA KULÜBÜ (Ziyapaşa Bulvarı-Cumhuriyet Caddesi-Atatürk Parkı Yanı)

15 OCAK- PERŞEMBE- SAAT: 19:00

Olgu sunumu göndermek veya kendi olgularının konuşulmasını İsteyen arkadaşlarımızın vakalarının sunumlarını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Prof. Dr. Tahsin Erman'a e-mail ile (drtahsinerman@gmail. com) göndermeleri rica olunur.