TNDer Sivas Toplantıları

Toplantı Programı

Prof. Dr. Gökhan Akdemir

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

“Beynin Su Metabolizması ve Akuaporinler”

26 Ekim 2011 

Prof. Dr. Nejat Akalın

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

“Epilepsinin Cerrahi Tedavisi: Hasta Seçimi ve Teknik”

23 Kasım 2011 

Doç. Dr. Deniz Belen

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

“Kanamamış Anevrizma ve AVM Tedavisi”

7 Aralık 2011 

Yer: CÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Toplantı Salonu Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kat 7 Üniversite Yerleşkesi,  Kayseri Caddesi,  Sivas

Program:     
Toplantı                    
11:00-12:00 - Öğle yemeği            
12:00-14:00 - Toplantı                    
14:00-15:00 

İletişim:   
Yard. Doç. Dr. Fatih Bayraklı
346-258 0784, 532-798 4784
fbayrakli@cumhuriyet.edu.tr , fbayrakli@hotmail.com