TNDer Nöroşirürji ve Özlük Hakları Kurultayı 21-22 Ocak 2017

NÖROŞİRÜRJİ VE ÖZLÜK HAKLARI KURULTAYI
21 - 22 Ocak 2017 Anemon Ege Otel/İzmir

21 Ocak 2017
09:30 - 09:50 Açılış: TND Başkanı Prof. Dr. Talat Kırış
10:00 - 11:15

 Oturum 1
Nöroşirürji ve İnsan Gücü:
Neredeyiz ve Yönümüz Ne Olmalı?
Oturum başkanı: Prof. Dr. Sedat Çağlı
10:00 - 10:45 Konuşmacı: Doç. Dr. Önder Okay
10:45 - 11:15 Tartışma
11:15 - 12:00  Ara

Oturum 2
Nöroşirürji ve Geri ödeme kurumları
12:00 - 13:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü Çağlar
Genel Değerlendirme:
12:00 - 12:45 Konuşmacı: Doç. Dr. Ali Dalgıç
12:45 - 13:00 Tartışma

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği

Oturum 3
13:00 - 17:00 Nöroşirürji ve Geri ödeme kurumları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Karabağlı
1.Konuşmacı: Doç. Dr. Ali İhsan Ökten
Kamu ve Geri Ödeme Kurumları
2.Konuşmacı: Op. Dr. Haluk Özer
Özel ve Geri Ödeme Kurumları

15 Dakika Kahve Arası

3.Konuşmacı: Prof. Dr. Cüneyt Temiz
Üniversite ve Geri Ödeme Kurumları

Geri Ödeme Kurumları Temsilcileri
SUT: Op. Dr. Mustafa Öztürk
HUV: Dr. Raif Kaya
Tartışma ve 1. Gün Programının Kapanışı

22 Ocak 2017
09:00 - 10:30
Oturum 4
Sağlıkta Şiddet
Oturum Başkanı Başkanı: Prof. Dr. Talat Kırış
Konuşmacı: Prof. Dr. Suat Öktem

Tartışma
Oturum 5
10:30 - 12:00 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Önder Okay
Değerlendirme ve Danışma Kurulu Belirlenmesi
Her Eğitim Grubundan ve Kamu, Özel, Üniversite Temsilcileri (Gönüllülük Esasıyla)
Kapanış.

NOT: Anemon Otel’de konaklama yapmak isteyen katılımcılar için uygulanacak konaklama fiyatları aşağıdadır.
 Tek kişilik oda, oda + kahvaltı dahil: 145.00 TL
Çift kişilik oda, oda + kahvaltı dahil: 185.00 TL
Rezervasyon için  Anemon Otel’den Esin İncekaş ile iletişime geçebilirsiniz.
Esin İncekaş Anemon Hotels - Ege Ön Büro Müdürü
Tel        : 0 232 373 48 62
Fax       : 0 232 373 48 63
esin.incekas@anemonhotels.com
www.anemonhotels.com