2 Nisan Pazar Günü TNDer Genel Kurul’u

Sayın Üyemiz,

Türk Nöroşirürji Derneği’nin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 22 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14:30  Kaya Palazzo Kongre Merkezi Üçkum Tepesi Belek /Antalya adresinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı 02 Nisan 2017 Pazar günü saat 14:30’da aynı yerde, yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısında birlikte olmak dileğiyle saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Talat Kırış
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
 2. Divanın oluşturulması,
 3. Mali Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
 4. Yönetim ve Denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması,
 5. Dernek ve İktisadi İşletme Mali Tablolarının okunması ve onaylanması,
 6. Yönetim ve Denetim kurullarının mali yönden ibrası,
 7. Bütçenin görüşülmesi,
 8. İktisadi İşletme Geçmiş Yıl Karlarının Derneğe aktarılması konusunda karar alınması,
 9. Üye aidatlarının arttırılması,
 10.  Tüzüğün 13. maddesinin yeniden düzenlenmesi için tüzük değişikliği,
 11.  Dilek ve temenniler,
 12.  Kapanış.