8 -10 Aralık 2017 NOVA Toplantısı - The Marmara Otel Taksim / İstanbul

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl 8 -10 Aralık 2017 tarihlerinde Türk Nöroşirürji Derneği’nin üç farklı Eğitim ve Öğretim Grubu (EÖG) ilk kez ortak bir toplantı gerçekleştirecek. Cerrahi Nöroanatomi EÖG, Nörovasküler Cerrahi EÖG ve Nöroonkolojik Cerrahi (TURNOG) grupları tek bir konuyu ele alarak bütünleyici bir eğitim ve bilgi tazeleme yapacaklardır. Bu yeni toplantının adını hem bir kısaltma hem de bir gönderme olacak şekilde “NOVA” olarak seçtik : Nöro – Onkoloji – Vasküler – Anatomi

Bu sene seçilen anatomik bölge posterior fossadır. Bu bölgenin anatomisi, vasküler ve tümöral lezyonları detaylı olarak, güncel gelişmeleri, farklı bakış açıları, tedavi yaklaşımlarını ve özellikle de video-görsel ağırlıklı olarak ele alınacak. Konuyu derinlemesine incelemek adına da vestibüler schwannom (VS) seçildi. Cerrahi anatomi grubu da hem posterior fossanın vasküler hem de serebellopontin köşenin – temporal kemiğin cerrahi anatomik özelliklerini gözden geçirecektir.

Vestibuler Schwannom cerrahisinde nöroşirürjiyenlerin günlük pratiklerinde daha az uyguladığı cerrahi girişimleri ve tedavi endikasyonlarını ortak bir şekilde irdeleyebilmek adına Kulak Burun Boğaz bölümündeki konusunda tecrübeli meslektaşlarımız da bizlere beraber olacaklar. Retrosigmoid endoskopik girişimi yaygın olarak uygulayan Prof. Dr. Jacques Magnan (Marsilya-KBB) konu ile ilgili geniş tecrübesini farklı bir perspektiften bizlerle paylaşacaktır.

Konusunda deneyim sahibi meslektaşlarımızın ve sizlerin de aktif katılımı ile yeni – değerli - yaratıcı bir tartışma platformu oluşacağı inancındayız.

Tüm nöroşirürji ailesinin katılımını ve özellikle de genç meslektaşlarımız ile asistanlarımızın katılımının teşvik edilmesini dileriz.

Saygılarımızla, Nöroanatomi, Nörovasküler Cerrahi ve Nöroonkolojik Cerrahi (TURNOG)

Eğitim ve Öğretim Grupları

Yönetim Kurulları
 

Toplantı programı için tıklayınız..