Vasküler Lezyonlarda Hibrid Cerrahi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun Demirçivi Özer

Konuşmacı: Prof. Dr. Fatih Ersay Deniz