Hekimlikte İtibar Yönetimi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nezih Oktar

Konuşmacı: Salim Kadıbeşegil