1.TURNUG ÇALIŞTAYI İZMİR’DE YAPILDI

1.TURNUG Çalıştayı 16 Şubat tarihinde İzmir Armis otelde 63 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalıştaya Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu da katılmıştır.

Çalıştayın açılış konuşması TND Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Savaş CEYLAN yapıldıktan sonra panellere geçilmiştir.

İzmir SGK Bölge Müdürlüğünde fatura incelemede görev yapan Dr.Selçuk ÖZDER  ve Dr.Mehmet ÇİFTÇİ adlı konuşmacılar;
-Yapılan işlemlerdeki geri ödemelerde çıkan kesinti sorunlarının giderilmesi,  
-Kesinti nedenleri ve bölgesel farklılıklar,
-Beyin ve sinir cerrahisi faturalamasında dikkat edilecek ana konular,
-2. ve 3. basamakta malzeme kullanım analizleri
-Kesinti itirazlarında dikkat edilecek hususlar ve üst kurulun işlevleri konularında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

Son yıllarda artan hukuk ve ceza davalarının önemli nedenlerinden biri olan “Komplikasyonlar da meslektaşlar arası etik konusu'' Prof.Dr. Hakan EMMEZ tarafından anlatılmıştır.

Yine günümüzde sağlıkta dönüşümün en son ayağı olan'' Şehir Hastaneleri ve sorunları” Dr. Aytekin KOÇYİĞİT ve Doç.Dr. Ali İhsan ÖKTEN tarafından anlatılmış ve tartışılmıştır.

Sıcak bir havada geçen toplantı da, konular ayrıntılı olarak tartışılmış ve çözüm yolları konusunda bir rapor hazırlanması kararlaştırılmıştır.
Tüm konuşmacı ve katılımcıların  aktif katıldığı toplantı'' bölgesel olarak  bu tür çalıştayların devam ettirilmesi temennisi ile son bulmuştur.