Oksipitoservikal Bileşke Ve Servikal Bölgeye Posterior Yaklaşımlar: Kadavra Diseksiyon Kursu

OKSİPİTOSERVİKAL BİLEŞKE VE SERVİKAL BÖLGEYE POSTERİOR YAKLAŞIMLAR: KADAVRA DİSEKSİYON KURSU
 
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NÖROŞİRÜRJİ-ANATOMİ ANABİLİM DALLARI