Fonksiyonel Nöroşirurji, Ağrı, Epilepsi Grubu İlkbahar Sempozyumu