Malatya Spinal Toplantıları

Malatya spinal toplantılarının bu yıl ki programı ektedir.
Bölgedeki tüm arkadaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Saygılarımla
Dr.Süleyman Çaylı
 
 
 
 
 
 

MALATYA SPİNAL TOPLANTILARI

7. DÖNEM
 
28 Ocak 2011
“Kraniovertebral Bileşke Restorasyonu; Cerrahi Teknikler”
Dr.Serkan Şimşek
 
25 Şubat 2011
“Spinal Tümörlere Yaklaşım”
Dr.Başar Atalay
 
8 Nisan 2011
“Kifoz Cerrahisi”
Dr.Sedat Çağlı
 
29 Nisan 2011
“Enstrümantasyon Kullanımı ve Komplikasyonları”
Dr.Hakan Somay
 
20 Mayıs 2011
“Büyüyen Omurga Deformitelerine Güncel Yaklaşım”
Dr.Ahmet Alanay