Stereotaksi; Temel Bilgiler ve Uygulamalı Çalıştayı

Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı Ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim Ve Öğretim Grubu Sonbahar Çalıştayı
Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.