Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu İlkbahar Sempozyumu

Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu İlkbahar Sempozyumu
Mikrovasküler Dekompresyon Spinal Kord ve Periferik Sinir Stimulasyonu & Cerrahi Anatomik Kadavra Çalışması

29 -31 Mart 2013
Pamukkale Üniversitesi ve Colossae Otel, Denizli