Davet


Untitled Document

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi ve 12. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi gelecek yıl 8-12 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya Kaya Palazzo Kongre merkezinde yapılacaktır. Kongre karşılıklı bilgi aktarımı, paylaşımı esasına dayalı antlaşmalar yapılan ‘Congress of Neurosurgical Surgeons (CNS) ‘, ‘German Society of Neurosurgery (DGNC)’nin katkıları ve ‘Neurosurgical Society of Iran (IRNESO)‘ katılımları ile gerçekleştirilecektir. Burada amaç dünyanın ve ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin bilgi ve tecrübelerinin katılımcılara aktarılmasının sağlanmasıdır.

Geçen yıl olduğu gibi kongre öncesinde, 5-8 Nisan 2016 tarihlerinde ulusal ve uluslararası konusunda uzman akademisyenlerin ders vereceği 2. Dönem 1. IBNC kursuda düzenlenecektir. Kursun bu dönemdeki ana teması ‘Nörotravma ve Fonksiyonel Cerrahi’ dir.

Kongrede; Sabah seminerleri, isimlendirilmiş konferanslar, paneller, olgu tartışmaları ve uzmanına danış oturumları ve video sunumları ile nöroşirurjinin ana konuları ele alınacaktır. Sosyal konuşmacıların katılımı ile kongre daha da zenginleşecektir.

Kongremiz ve IBNC kursu genç meslektaşlarımızın, asistanlarımızın ve hemşirelerimizin mesleki bilgi, becerilerini artırmalarında önemli katkılar sağlayacağını umuyorum.

Bu yıl ilk kez geniş temsil yeteneği olan TND Yönetim Kurulu oluşturmak amacı ile seçimler, yapılan tüzük değişikliğine istinaden kongre esnasında yapılacaktır.

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi çalışmaları EACCME ’Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi akreditasyon Konseyi’ kapsamında akredite olacaktır. Tüm meslektaşlarımızı, asistanlarımızı, hemşirelerimizi kongremize katılarak sözlü ve/veya poster sunumlarını göndererek katkıda bulunmalarını bekliyorum.

Bu seneki Bilimsel Kongre ve IBNC kursu, nöroşirurji alanında önemli bilgi-deneyimleri meslektaşlarımıza sunmanın ve paylaşmanın yanı sıra  doğası ve zengin tarihi ile ünlü Antalya’yı ziyaret içinde bir fırsat olacaktır kanısındayım.

Nisan 2016’da Antalya’da buluşmak dileği ile hepinize sevgi ve saygılar sunarım.

Dr. Zeki Şekerci
Türk Nöroşirurji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 
Kongreye Kalan
   
  Hafta Gün Saat Dakika  Kayıt
Konaklama

Sponsorlar
 
 
Türk Nöroşirurji Derneği © 2016 - Tüm Hakları Saklıdır. Organizasyon: Global Turizm: LookUs & Online Makale