Skip Navigation Links

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

 

KLİNİĞİN TARİHÇESİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde (AÜTF) nöroşirürji kliniğinin kurulması girişimi o zamanki fakülte dekanı Prof. Dr. Lütfi Tat tarafından 1964 yılında başlatılmıştır. 1965 yılında Dr. Nurhan Avman, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği’ne, Klinik direktör olarak gelmiştir ve bu tarihte 10 yataklı erkek, 6 yataklı kadın hasta odası ve içerisinde bir tane de çocuk yatağı olmak üzere 17 yataklı nöroşirürji kliniği çalışmaya başlamıştır. 1973 yılında anevrizma ve hipofiz ameliyatları mikroşirurjikal olarak yapılmaya başlandı. Türkiye’de mikroşirurjikal uygulamalar ilk kez kliniğimizde yapılmaya başlanmıştır. Bu miikroşirurjikal işlemler Nurhan Avman’ a Sedat Simavi Tıp Ödülü’nü kazandırmıştır. Monograf ve NPT’nin yanı sıra, 1987’de satın alınan uyarılmış potansiyel cihazı ile de preoperatif ve intraoperatif monitörizasyon başlar. Ayrıca mikroskoba alınan video-monitör ile asistanlar da mikroskop altındaki teknikleri daha net görebilmektedirler. 1987 yılında Yücel Kanpolat, Barcelona’da yapılan Avrupa Nöroşirurji Kongresi’nde kendi geliştirdiği CT-Guided Cordotomy tekniğini dünyaya tanıttı. Türkiye de ilk kez fonksiyonel nöroşirurjide sterotaksik biyopsi uygulaması kliniğimizde başlamıştır.
Günümüzde AÜTF nöroşirürji kliniği, Prof. Dr. Yusuf Şükrü Çağlar idaresinde, İbn-i Sina Hastanesi’nde 19 yoğun bakım, 27 erişkin 3 adet çocuk olmak üzere 19 servis odası, Cebeci yerleşkesinde ise 6 adet çocuk yatağı olmak üzere 3 servis odası, İbn-i Sina yerleşkesinde 4 adet Cebeci yerleşkesinde 1 adet olmak üzere 5 ameliyathane odası; transkraniyel doppler, 3 D yazıcı teknolojileri, nöroembriyoloji laboratuvarı, nöroonkoloji laboratuvarı ve tümör bankası, nöroanatomi laboratuvarı, intra-operatif BT teknolojisi, robotik cerrahi, sanal/karma gerçeklik teknolojileri,minimal invaziv ameliyat teknolojileri ile dünya standartlarında hizmete devam etmektedir.
Oniki öğretim üyesi, 17 asistan bulunan kliniğimizde yıllık ortalama 1667 hasta yatışı olmakta, yıllık ortalama 1569 sayıda endoskopik ve mikroskobik kranial ve spinal cerrahi başarıyla yapılmakta ayrıca yıllık ortalama 14861 sayıda hasta ile erişkin ve çocuk nöroşirürji polikliniği yürütülmektedir.
Merkezimizde tedavi dışında Türkçe ve İngilizce tıp fakültesi öğrenci eğitimi ayrıca hemşire staj programı sürdürülmektedir. Akademik kadro ile uzmanlık öğrencilerine yönelik Tıpta Uzmanlık Kurulu müfredatına uygun şekilde her hafta düzenli vaka tartışmaları, seminer ve güncel literatür sunumları yapılmakta, hastaların multidisipliner olarak tartışılmasına olanak veren konseyler yapılmaktadır. Öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslararası derneklerde gerek eğitim programı gerekse yönetim kurullarında görev alarak katkı sağlamaktadır.
Günümüze dek 109 nöroşirürji uzmanı uzmanlık diplomalarını kliniğimizden almıştır. 

Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten öğretim üyeleri
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji kliniğinin kuruluşundan itibaren Prof. Dr. Nurhan Avman 1988 yılına kadar kürsü başkanlığı yapmıştır. 1988 ve 1996 yılları arasında Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, 1996 ve 1999 yılları arasında Prof. Dr. Ertekin Arasıl, 1999 ve 2008 yılları arasında Prof. Dr. Yücel Kanpolat, 2008 ve 2011 yılları arasında Prof. Dr. Nihat Egemen, 2011 ve 2015 yılları arasında Prof. Dr. Cumhur Dinçer, 2015 ve 2016 yılları arasında Prof. Dr. Hakan Tuna anabilim dalımızın başkanlık görevini üstlenmiştir. 2016 yılından itibaren Prof. Dr. Yusuf Şükrü Çağlar günümüze dek Nöroşirürji Anabilim Dalı başkanlık görevini sürdürmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında akademisyen olarak görevli mezunlarımız
M. Çağlar BERK (Legacy Health, USA), ACLAN DOĞAN (Oregon Health & Science University, USA), Mustafa BAŞKAYA (University of Wisconsin Medical School &Public Health, USA), Efkan ÇOLPAN (Lehigh Valley Health Network, USA) yurt dışında akademisyen olarak görev yapan mezunlarımızdandır.
Mezunlarımızın yarısından fazlası yurt içinde akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Ulusal akreditasyon durumu
Türk Nöroşirurji Derneği tarafından Nöroşirurji Eğitiminde Mükemmellik Sertifikası ile ödüllendirilmiştir.
Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akreditasyon belgesini almıştır.

Uluslararası akreditasyon durumu
Kliniğimiz European Association of Neurosurgical Societies tarafından akredite edilmiştir.
Anabilim dalımızın geleneksek eğitim toplantıları
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği’nin kuruluşundan bu zamana kadar hiç aksatmadığı her Çarşamba günü vakaların sunulduğu öğretim üyeleri ve asistanların katılımıyla gerçekleşen vaka sunumu ve hasta üzerinde olguların tartışılması için toplanır. Ayrıca bu toplantılarda öğretim üyeleri her hafta sıra ile bir konu anlatır. Sonrasında ise asistanlara bir konu verilir ve bu konu üzerinde bir nöroşirurjiyenin bilmesi gereken konularla ilgili sunum yapılır. Eksiksiz olarak klinikte çalışan her doktor bu toplantılara katılır.
Kliniğimizin kurucusu Nurhan AVMAN hocamızın anısına her yıl düzenlenen geleneksel AVMAN Günleri’nde yurt dışından ve yurt içinden birçok katılımcı ve konuşmacı ile düzenlenir. Bilimsel programın ardından Ankara Tıp Nöroşirurji ailesi olarak akşam yemeği organize edilir.

Uzmanlık eğitimi
Ankara Tıp Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde eğitim 5 yıldır. 5 yılın tamamı aralıksız olarak pratik ve teorik olarak yoğun bir şekilde geçer. Cerrahi eğitimden önce kliniğe başlayan asistanlar öncelikle servis ve yoğun bakım hasta takiplerini öğrenir. Daha sonrasında poliklinikte hasta görmeyi öğrenir. Bu süreç içerisinde her hafta düzenlenen sunumlar, vaka tartışma toplantılarına katılır. Ulusal ve uluslararası olan akademik toplantılara katılımı teşvik edilir. Cerrahi eğitim usta-çırak ilişkisi şeklinde ameliyathanede başlar. Öncelikle cerrahinin basamaklarını öğrenir, vakayı asiste eder ve sonrasında öğretim üyesiyle birlikte vaka yapmayı öğrenir.

Anabilim dalınızın hedeflediği uzman modeli özellikleri
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği’ni çağdaş tıbbın getirdiği yeniliklerin öncüsü olan ve yenilikleri takip eden modern bir kliniktir. Bu klinikte eğitim alan her uzman doktor en iyi şekilde nöroşirurji eğitimini almış, dünyaya açık, yenilikçi, bilgili ve deneyimli bir cerrahtır.  Hastane dışında da örnek davranışlarıyla topluma yön gösterecek davranışlar sergileyen nöroşirurjiyenler olarak mezun olmaktadırlar.

Geleceğe dair eğitim planları
Mevcut teknolojik yenilikler ile asistan eğitimleri daha iyiye gitmektedir. Yapılan ameliyatların aynı anda birden fazla ekranda gösterilebilmesi, video-operasyon kayıt, 3D görsel ile asistana aktarılabilmesi, bunlardan sadece bazılarıdır. Bu yeniliklerin öncülüğünü yapan kliniğimiz navigasyon sistemleri, robotik cerrahi, karma sanal gerçeklik, 3D kayıt ve izleme olanakları ile asistan eğitimi konusunda her türlü eğitime destek verecek teknolojik alt yapıyı sağlayarak gelecekte de bu konuda öncü olmaya devam edecektir.

 

KLİNİK ÇALIŞANLARINA AİT BİLGİLER

KURUM ADI UNVAN ADI SOYADI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Pro.Dr Yusuf Şükrü ÇAĞLAR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Pro.Dr Hakan TUNA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Pro.Dr Ali SAVAŞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Pro.Dr M.Ağahan ÜNLÜ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Pro.Dr Ayhan ATTAR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Pro.Dr Hasan Çağlar UĞUR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Pro.Dr Gökmen KAHİLOĞULLARI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Doç.Dr İhsan DOĞAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Doç.Dr Onur ÖZGÜRAL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Doç.Dr Ümit EROĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr.Öğr.Üyesi Murat ZAİMOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr.Öğr.Üyesi Eyüp BAYATLI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Özgür ORHAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Aslan  ABDULLAYEV
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Emre Bahir METE
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Baran  Can ALPERGİN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Alain Wambe TAGNİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Ozan TEKNECİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Siavash HAŞİMOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Macit TERZİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Elif GÖKALP
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Halit Anıl ERAY
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Eray Serhat AKTAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Engin ERDİN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Hasan ELMAS
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Ömer Mert ÖZPİŞKİN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Ümit KARADAĞOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Sevde DEMİRYÜREK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Yusuf Cem KUZUKIRAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dr. Aghasaf SHIKHALIZADA