Skip Navigation Links

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

 

KLİNİĞİN TARİHÇESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nın kurulması için çalışmalar, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulma çabalarına paralel olarak 1978 yılı başlarında Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı´nın Dr. Hızır Alp´ e teklifi ile başlamıştır. Fakülte 1979 yılı Eylül ayında fiili olarak Ankara Trafik Hastanesinde hastane hizmete açılmıştır. Aynı yıl Ankara Numune Hastanesi Nöroşirurji Klinik Şefliğinden istifa eden Dr. Hızır Alp, Uzman Dr. Necdet Çeviker ve Uzman Dr. Kemali Baykaner’i de yanına alarak Gazi Tıp Fakültesi Nöroşirurji AD Öğretim Üyesi olarak göreve başlamış, bugünkü GÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD’nın temellerini atmıştır. Daha sonra aynı kervana ilk asistanlar Dr. Şükrü Aykol ve Dr. Mustafa Çengel katılmıştır. Trafik Hastanesindeki ameliyathanelerin henüz faaliyete geçmemiş olması nedeniyle çalışmalar yoktan var ederek türlü zorluklara rağmen sürdürülmüştür. İlk asistanlara ek olarak Anabilim dalımız emekli öğretim üyelerinden Dr. Toygun Orbay göreve başlamıştır. Çalışmalar sürerken ülkemizdeki çeşitli üniversitelerin girişimiyle fakültemizin yasal olmadığı gerekçesiyle Danıştay tarafından fakültenin açılışı durdurulmuş ama farklı yasal yollara başvurarak Anayasa Mahkemesinin kararıyla fakülte kurulma çalışmaları yılmadan sürdürülmüştür. 1980 Askeri müdahalesi ve 1983 yılında YÖK`ün kurulmasıyla Gazi Üniversitesi adıyla fakülte yasal hüviyete kavuşmuştur. Nöroşirürji bölümü o sıkıntılı dönemde dahi fakültenin gelişmesinde en büyük desteği vermiştir. Daha sonraları Dr. Necdet Çeviker Almanya’ya, Dr. Kemali Baykaner İngiltere’ye, Dr. Toygun Orbay İsviçre’ye eğitimlerini geliştirmek, görgü ve bilgilerini arttırmak için gönderilmiştir ve dönüşleriyle Nöroşirürji Bölümü daha güçlü ve daha sağlam temellerle Türk Nöroşirürji camiasında yerini almıştır. Mevcut akademik kadroya Dr. Aydın Paşaoğlu ve ilerleyen süreçte aynı bölümünden uzmanlığını alan Dr. Fikret Doğulu, Dr. Memduh Kaymaz, Dr. Gökhan Kurt, Dr. Hakan Emmez ve Dr. Alp Özgün Börcek katılarak aldıkları eğitimler ile bölümün ufkunu daha açmışlardır ve ulusal-uluslararası camiada hak edilen yere ulaşmasında önemli katkılar sağlamışlardır.
Türk Nöroşirürji Dernek başkanlığını görevini de yürütmüş ve ülkemizde Pediatrik Nöroşirürji bilim dalı prensiplerinin yerleşmesinde önder isimlerden olan Prof. Dr. M. Kemali Baykaner’ in girişimi ile 1993 yılından itibaren Pediatrik Nöroşirürji bilim dalımız, Anabilim Dalı çatımızın altında özelleşmiş bir disiplin olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Kliniğimizin bugüne gelmesinde büyük emekleri olan Prof. Dr. Hızır Alp (2020), Prof. Dr. Kemali Baykaner (2016) ve Prof. Dr. Şükrü Aykol’un (2021) birbirine yakın vefatları bölümümüz için çok önemli kayıp olmuştur.
Dr. Mesut Emre Yaman, Dr. Emrah Çeltikçi, Dr. Aydemir Kale, Dr. Burak Karaaslan ve Dr. Pelin Kuzucu’nun da eklenmesiyle, kadro daha genç, daha dinamik bir hale gelmiş, bölümde tam anlamıyla bir branşlaşma yerleştirilmiştir.
Nöroşirürji alanında kullanılan tüm yüksek teknoloji imkanları bölümümüze kazandırılmıştır.  İntraoperatif MR, intraoperatif BT, navigasyon, ileri teknoloji mikroskop, spinal ve kraniyal nöroendoskop ve ileri monitörizasyon teknikleri ile aktif bir şekilde kullanılarak hastaların tedavisinde yüksek başarı oranları hedeflenmektedir.
2005 yılında kurulan Gamma Knife radyocerrahi ünitesi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hastaya yüksek standartlarda tedavi hizmeti vermektedir. Bugüne kadar 10.000’in üzerinde hasta başarıyla tedavi edilmiştir.
Klinikte 17 erişkin, 5 pediatri hasta yatağı yanı sıra kliniğimizin içerisinde tarafımızca takip edilen 10 yataklı yoğun bakım servisi bulunmaktadır. 3 adet ameliyathane odası haftanın 5 günü tarafımızca aktif olarak kullanılmaktadır. Yıllık yaklaşık olarak 1500-2000 genel anestezi altında cerrahi uygulaması, 300 lokal girişim ve yaklaşık 500 hastaya Gamma Knife tedavisi uygulanmaktadır. Asistan, öğretim üyesi poliklinik hizmetlerine acil servis ve yataklı hasta birimlerinden danışılan hastalar da eklendiğinde yıllık yaklaşık 30.000 hastaya hizmet verilmektedir.
Genç nöroşirürjiyenlerin eğitimi hususuna da titizlikle ve programlı olarak yaklaşan Anabilim Dalımızda güncel temel nöroşirürji prensipleri eksiksiz bir şekilde uygulatılmakta, mikronöroşirürji ve nöroanatomi laboratuvarları ile klinik bünyesinde devamlı eğitim ve öğretim vasıtasıyla; gerek yurt içi, gerekse yurt dışı eğitimlere katılım sağlanarak uzman hekim adaylarına etik, cerrahi ve akademik altyapı kazandırılmaktadır. Ayrıca kliniğimizi dönem dönem yurt içi ve yurt dışından bilgi, deneyimlerini arttırmak üzere gözlemci hekimler ziyaret edebilmektedirler. Yine pek çok nöroşirürji disiplininde yapılan kurs, eğitim ve toplantılar ile klinik dışından çok sayıda nöroşirürjiyene eğitim verilmekte, bilgi, görgü ve klinik tecrübelerini arttırmaya olanak sağlanmaktadır.
Günümüz itibarıyla anabilim dalı bünyesinde temel nöroşirürjikal disiplinlerin yanı sıra; radyocerrahi, stereotaksik yaklaşımlar, hareket bozuklukları, spastisite, ağrı cerrahisi gibi fonksiyonel nöroşirürji disiplinleri, epilepsi cerrahisi, kafa tabanı cerrahisi, endoskopik girişimler, hipofiz ve orbita tümörleri cerrahisi, konjenital ve gelişimsel nöropatolojiler gibi özel nöroşirürjikal disiplinler ve ayrıca tüm spinal girişimler yetişkin ve pediatrik hastalara uygulanmaktadır.
Kliniğimiz, Türkiye ve Avrupa akreditasyon süreçlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Araştırma görevlilerinin Türk Nöroşirürji Yeterlik (Board) sınavına girmeleri teşvik edilmekte, düzenli uygulanan asistan eğitim ve geri bildirim yöntemleri ile üst düzey nöroşirürjiyenler olarak uzmanlık hayatlarının devamı hedeflenmektedir. Ayrıca bilimsel ortamlarda kendilerine yer bulmaları adına gerek konuşmacı, gerek katılımcı olarak yer almaları için her türlü destek sağlanmaktadır.
Ocak 2020’ de başlayan yapay zeka çalışmaları, Şubat 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Dijital dönüşüm ofisinin üniversitemize verdiği Türk Beyin Projesi kapsamındaki bütçe ile hız kazanmış olup bölümümüz bünyesinde bir yapay zeka laboratuvarı açılmıştır. Beyin tümörlerinde yapay zeka çalışmaları sürmektedir..
Kurulduğundan 2023 Haziran tarihine kadar 67 nöroşirürji uzmanı yetiştiren anabilim dalında halen 5 profesör, 3 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi aktif görev almaktadır. Bugün itibariyle, 300’ ü yurt dışı olmak üzere 500’ ün üzerinde yayın üretmiştir. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda sayısız bildiri ve konuşma gerçekleştirilmiştir.
Kurulduğu ilk günden bu yana devamlı olarak artan bir ivme ile gelişimini sürdüren bölümümüz, hep daha iyiyi hedefleyerek, hem hasta hizmetlerinde, hem asistan eğitiminde hem de akademik kulvarda dünya standartlarında bir klinik olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
Kliniğimizden uzmanlığını alanların listesi:

 1. Dr. Şükrü Aykol (1983)
 2. Dr. Mustafa Çengel (1983)
 3. Dr. Toygun Orbay (1986)
 4. Dr. Mahmut Tokyay (1986)
 5. Dr. Serhat Aydıner (1987)
 6. Dr. Levent Şener (1989)
 7. Dr. Ahmet Turan (1989)
 8. Dr. Zekai Seçkin (1990)
 9. Dr. Semih Keskil (1991)
 10. Dr. Murat Göksel (1992)
 11. Dr. Rüçhan Ergün (1992)
 12. Dr. Serdar Alp (1993)
 13. Dr. Hakan Tosun (1993)
 14. Dr. Bülent Erdoğan (1995)
 15. Dr. Fikret Doğulu (1997)
 16. Dr. Memduh Kaymaz (1997)
 17. Dr. Selçuk Uysal (1998)
 18. Dr. Serhat Eroğlu (1998)
 19. Dr. İrşadi Demirci (1998)
 20. Dr. Melih İzdeş (1999)
 21. Dr. Sonay Yılmaz (1999)
 22. Dr. Salih Kaya (1999)
 23. Dr. Gökhan Kurt (2002)
 24. Dr. Ayhan Önk (2002)
 25. Dr. Kadir Tufan (2004)
 26. Dr. Coşkun Güler (2005)
 27. Dr. Namık Öztanır (2005)
 28. Dr. Hakan Emmez (2005)
 29. Dr. Özgür Kardeş (2006)
 30. Dr. Bülent Çelik (2006)
 31. Dr. Hakan Nurata (2007)
 32. Dr. Duran Berker Cemil (2007)
 33. Dr. Murat Hamit Aytar (2007)
 34. Dr. Ertan Ergün (2007)
 35. Dr. Özgen Aydıncak (2008)
 36. Dr. Çağatay Güven (2008)
 37. Dr. Alp Özgün Börcek (2009)
 38. Dr. Soner Çivi (2009)
 39. Dr. Aydemir Kale (2009)
 40. Dr. Bahadır Yılmaz (2010)
 41. Dr. Cansel Aydın (2010)
 42. Dr. Emre Durdağ (2011)
 43. Dr. Mehmet Tönge (2011)
 44. Dr. Mustafa Gölen (2011)
 45. Dr. Burhan Yaşar (2011)
 46. Dr. Ahmet Eren Seçen (2012)
 47. Dr. Emrah Egemen (2012)
 48. Dr. Halil İbrahim Süner (2013)
 49. Dr. Emrah Çeltikçi (2015)
 50. Dr. Onur Akarca (2015)
 51. Dr. Özgür Öcal (2015)
 52. Dr. Erkut Baha Bulduk (2015)
 53. Dr. Ümit Akın Dere (2015)
 54. Dr. Günhan Güngör (2015)
 55. Dr. Harun Demirci (2016)
 56. Dr. Ayfer Aslan (2016)
 57. Dr. Burak Özaydın (2017)
 58. Dr. Burak Karaaslan (2018)
 59. Dr. Göktuğ Ülkü (2019)
 60. Dr. Pelin Kuzucu (2019)
 61. Dr. Büşra Erdem (2020)
 62. Dr. Oğuz Kağan Demirtaş (2020)
 63. Dr. Yiğit Aksoğan (2021)
 64. Dr. Eray Doğan (2021)
 65. Dr. Tolga Türkmen (2022)
 66. Dr. Enes Kara (2023)
 67. Dr. Beste Gülsuna (2023)
 68. Dr. Gökberk Erol (2023)

 

KLİNİK ÇALIŞANLARINA AİT BİLGİLER

KURUM ADI İDARİ GÖREVİ UNVAN ADI SOYADI MESLEKİ İLGİ ALANLARI
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi  Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Memduh Kaymaz Kafa Tabanı,Onkoloji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Prof. Dr Fikret Doğulu Vasküler
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Prof. Dr Gökhan Kurt Fonksiyonel, Epilepsi
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Prof. Dr Alp Özgün Börcek Pediatrik Nöroşirürji, radyocerrahi
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Prof. Dr Mesut Emre Yaman Fonksiyonel, Spinal
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Doç.Dr Aydemir Kale Spinal
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Doç.Dr Emrah Çeltikçi Kafa Tabanı, Hipofiz cerrahisi
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Doç.Dr Burak Karaaslan Fonksiyonel, Vasküler
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Dr. Öğr. Üyesi Pelin Kuzucu Pediatrik Nöroşirürji, Nöroanatomi
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Alperen Sözer Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Mustafa Çağlar Şahin Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Parvin Mirzaliyev Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Fatih Gök Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Bozkurt Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Mehmet Erdem Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Imran Asadov Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Ozan Yavuz Tüfek Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Öykü Öztürk Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Hande Sefanur Kavaklı Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Yelzhas Galimov Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Mehmet Melih Karaaslan Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Zaur Guliyev Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Zeynep Balaban Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Oğuzhan Körömer Genel Nöroşirürji
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi    Araştırma Görevlisi Eren Görür Genel Nöroşirürji


Alp Özgün Börcek Aydenir Kale Burak Kararslan
Emrah Çeltikçi Fikret Doğulu Gökhan Kurt
Memduh Kaymaz Mesut Emre Yaman Pelin Kuzucu