Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Klinikler
 • İSTANBUL
 • SB Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği
 • SB Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği

  GENEL BİLGİLER

  KURUM TÜRÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
  KURUM ADI SB Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği
  KLİNİĞİN ADI Nöroşirurji kliniği
  ŞEHİR İstanbul
  ADRES Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi Bakırköy İstanbul
  TELEFON 0-212-409-15-15
  FAKS

  +90 212 409 15 95 (Santral), +90 212 409 15 90 (Başhekimlik)

  WEB SİTESİ http://www.bakirkoyruhsinir.gov.tr

   

  KLİNİĞİN FİZİKİ İMKANLARI (ALTYAPI BİLEŞENLERİ)

  KAPASİTE   TEKNOLOJİ
  SERVİS YATAĞI SAYISI 58 CERRAHİ MİKROSKOP SAYISI 3
  YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISI 8 C KOLLU
  HAFTALIK AMELİYAT MASASI 15 ULTRASONİK ASPİRATÖR
  KLİNİĞE AİT YOĞUN BAKIM İNTRAOPERATİF USG  
  ARAŞTIRMA LABORATUARLARI
  KLİNİK BÜNYESİNDE VEYA AYNI KURUM İÇİNDE
  İNTRAOPERATİF BT  
  MİKROCERRAHİ   İNTRAOPERATİF MR  
  ANATOMİ   İNTRAOPERATİF ANJİYO  
  MOLEKÜLER   NÖRONAVİGASYON  
  DİĞER (BELİRTİNİZ)   STEREOTAKSİ SİSTEMİ
      STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ  

   

   YILLIK ORTALAMA AMELİYAT SAYILARI

  NÖROONKOLOJİ 500 BASİT SPİNAL 750 PERİFERİK SİNİR 200
  NÖROVASKÜLER 150 KOMPLEKS SPİNAL 250 PEDİATRİK  
  NÖROTRAVMA 300 FONKSİYONE   RADYOCERRAHİ  

   

  KLİNİĞİN TARİHÇESİ

  Hastanemiz, 1927’ de dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ve Sağlık Bakanı Refik Saydam’ın onayı ile Üsküdar’daki Atik Valide Külliyesi’nde yer alan Toptaşı Bimârhanesi’nin devamı olarak kurulmuştur. Hastanede psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurjinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunan, aynı zamanda Türkiye’deki modern psikiyatrinin de kurucusu olarak kabul edilen Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman (1884-1951), nöroşirurji eğitimi alması için Dr. Hami Dilek’ i Paris’e göndermiştir. Dr. Hami Dilek, 1934 yılında döndüğünde genel cerrahi servisi içinde nöroşirurji ameliyatları yapmaya başlamış; böylelikle Türkiye’deki ilk Nöroşirurji Kliniği de Bakırköy’de hizmete girmiştir. 1947 yılında Türkiye’ de Nöroşirürjinin resmen bağımsız bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesinde Op. Dr. Hami Dilek‘ in büyük gayretleri olmuştur. Psikoşirurjikal girişimler, 1946 yılında göreve başlayan Op. Dr. Ertuğrul Saltuk tarafından hastanemizde ilk kez yapılmaya başlamıştır. 1958 yılında Op. Dr. Hüsamettin Gökay hastaneye nöroşirürji şefi olarak atanmıştır. 1959 yılında uzmanlığını alarak hastanemizde göreve başlayan Op. Dr. Aysima Altınok Türkiye’ deki ilk kadın beyin cerrahı olup, nöroşirürji şefliği de yapmış ve 1992 yılında emekli olmuştur.  Sonraki nöroşirürji şefleri Op. Dr. Zeki Oral, Op. Dr. Halil Toplamaoğlu, Doç. Dr. Murat Taşkın ve Prof. Dr. Hidayet Akdemir dönemleri de dahil olmak üzere çok sayıda hekime nöroşirürji ihtisası verilerek uzman olarak yetiştirilmiştir.

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği; kendisine ait 3 ameliyat odası, 60 servis yatağı, 7 yoğun bakım yatağı, 3 poliklinik odası ve acil polikliniği ile hizmet vermektedir. Yılda yaklaşık 3000 civarında kraniyal, spinal, periferik sinir ve travma ameliyatları  gerçekleştirilmektedir. Bunların yaklaşık 400 kadarını acil cerrahi ameliyatlar oluşturmaktadır. Elektif koşullarda cerrahi yapılan hastaların 900 kadarı kraniyal, 1700 kadarı da spinal vakalardır. 2016 yılına ait cerrahi uygulamalarımız arasında 400’ ün üzerinde komplike spinal (enstrümantasyonlu veya enstrümantasyonsuz), 350’ nin üzerinde beyin tümörü, 150’ nin üzerine anevrizma ve avm, 50’ nin üzerinde mikroskobik/endoskopik hipofiz ameliyatları bulunmaktadır. Kliniğimizde stereotaksik cerrahi, epilepsi cerrahisi, mikrovasküler dekompresyon, skolyoz ve fonksiyonel nöroşirürji uygulamaları da uzun yıllardır başarıyla gerçekleştirilmektedir. Hastanemiz bünyesinde acil koşullar da dahil olmak üzere serebral anjiografi çekilebilmekte ve acil nörovasküler cerrahi yapılabilmektedir. Ameliyathanemizde 3 adet modern mikroskop, 2 adet C kollu skopi, ultrasonik aspiratör, stereotaksi sistemi, RF cihazı halihazırda mevcut olup, gerektiğinde nöromonitörizasyon ve navigasyon sistemleri kullanılabilmektedir.

  Nöroşirurji Kliniği’ miz idari sorumlusu Doç. Dr. Erhan Emel ve eğitim sorumlusu Doç. Dr. Bekir Tuğcu görev yapmaktadır. İdari ve eğitim sorumlusu ile birlikte toplam 16 uzman hekim ve 14 asistan hekim hizmet vermektedir. Bilimsel çalışmalarda yılda ortalama 30 dolayında uluslararası/ulusal makale ve ortalama 40 dolayında uluslararası/ulusal kongrelerde bildiri üretilmekte ve sunulmaktadır.

   

  KLİNİK ÇALIŞANLARINA AİT BİLGİLER (SORUMLULAR, UZMANLAR, ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ)

  İDARİ GÖREVİ ÜNVANI AD SOYAD Email İLGİ ALANI 1 İLGİ ALANI 2 İLGİ ALANI 3
  NÖROŞİRÜRJİ KLİNİĞİ İDARİ SORUMLUSU DOÇ. DR. Erhan Emel   SPİNAL PEDİATRİK NÖROTRAVMA
  NÖROŞİRURJİ KLİNİĞİ EĞİTİM SORUMLUSU DOÇ. DR. Bekir Tuğcu   FONKSİYONEL NÖROONKOLOJİ KAFA TABANI CER
  BAŞASİSTAN UZMAN DR. Bülent Timur Demirgil   NÖROVASKÜLER NÖROONKOLOJİ KAFA TABANI CER
  BAŞASİSTAN UZMAN DR. Mustafa Levent Uysal   NÖROONKOLOJİ KAFA TABANI CER NÖROVASKÜLER
  EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇ. DR. Lütfü Şinasi Postalcı   NÖROVASKÜLER NÖROONKOLOJİ SPİNAL
  UZMAN UZMAN DR. Murad Asiltürk   NÖROVASKÜLER NÖROONKOLOJİ KAFA TABANI CER
  UZMAN UZMAN DR. Burak Gündüz   FONKSİYONEL NÖROONKOLOJİ NÖROTRAVMA
  UZMAN DOÇ. DR. Ender Ofluoğlu   SPİNAL NÖROTRAVMA NÖROONKOLOJİ
  UZMAN UZMAN DR. Müslüm Güneş   SPİNAL NÖROONKOLOJİ NÖROTRAVMA
  UZMAN UZMAN DR. Erhan Sofuoğlu   SPİNAL NÖROTRAVMA NÖROONKOLOJİ
  DOÇ. DOÇ. DR. Ömür Günaldı   ENDOSKOPİK KAFA TAB NÖROONKOLOJİ FONKSİYONEL
  BAŞHEKİM YARDIMCISI UZMAN Cem Ovalıoğlu   NÖROVASKÜLER NÖROONKOLOJİ KAFA TABANI CER
  UZMAN BAŞASİSTAN Op. Dr. Osman TANRIVERDİ        
  UZMAN   Op. Dr. Uzay ERDOĞAN        
  UZMAN   Op. Dr. Ayşegül ÖZDEMİR OVALIOĞLU        
  UZMAN   Op. Dr. Abuzer GÜNGÖR        
  ASİSTAN   Dr. Fatih CESUR        
  ASİSTAN   Dr. Buruç ERKAN        
  ASİSTAN   Dr. Sarper POLAT        
  ASİSTAN   Dr. Ozan HAŞİMOĞLU        
  ASİSTAN   Dr. Gökhan CANAZ        
  ASİSTAN   Dr. Abdullah Emre TAÇYILDIZ        
  ASİSTAN   Dr. Ahmet AKBAŞ        
  ASİSTAN   Dr. Zeynel Abidin TALMAÇ        
  ASİSTAN   Dr. Ayşegül Esen AYDIN        
  ASİSTAN   Dr. Orhun Mete ÇEVİK        
  ASİSTAN   Dr. Emir DARCAN        
  ASİSTAN   Dr. Nasif ORTAŞ        
  ASİSTAN   Dr. Yaser ÖZGÜNDÜZ        
  ASİSTAN   Dr. Ebubekir AKPINAR        

   

  BİZE İLETMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR